Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

GOLDMARDACHY.PASAZ24.PL

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym http://goldmardachy.pasaz24.pl prowadzony jest przez firmę (GOLDMAR DACHY Marcin Gołdas, ul. Gródecka 10, 16-050 Michałowo, e-mail: sklep@goldmardachy.pl, NIP: 966-162-20-45, REGON: 200753242 ) 

 2. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej GOLDMARDACHY.PASAZ24.PL

 3. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od producenta w tym wypadku firmy FAKRO, każdy produkt ma inny czas realizacji zamówienia, jest to czas w jakim firma FAKRO deklaruje dostępność produktu.

  Na całkowity czas realizacji Państwa zamówienia ma wpływ deklarowany czas realizacji podany przez producenta(znajduje się on w szczegółach produktu) dodatkowo należy doliczyć 2-3 dni robocze na wysyłkę towaru.Termin realizacji liczony jest od momentu wpływu środków na konto lub przesłania potwierdzenia wpłaty. W sytuacjach niezależnych od naszej firmy tj. opóźnień w realizacji ze strony producenta firmy FAKRO oraz ze strony firm kurierskich zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia.

§3. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

 3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.

 5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.

§4. DOSTAWA/ODBIÓR

 1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

 2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.

 3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

 4. Opcje dostawy i odbioru własnego:

  koszty transportu

§5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny dotyczy to wszystkich produktów dostępnych od ręki wszystkie pozostałe produkty które są niedostępne na naszych magazynach zamawiane są indywidualnie pod klienta ( termin realizacji podany w opisie produktu ). W przypadku gdy konsument zechce zwrócić taki produkt zostanie obciążony kosztem zwrotu jaki pobiera producent, jest to 10% wartości zamówienia, aby dokonać takiego zwrotu produkt nie może być rozpakowany, w przeciwnym wypadku nie zostanie przyjęty przez pracowników magazynu !!!

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 1. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 1. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 2. Skutki odstąpienia od Umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

 4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

 5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

 10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

formularz zwrotu można pobrać tutaj https://www.pasaz24cdn.pl/web16/files/formularz%20zwrotu%20i%20reklamacji.pdf

PROSIMY O ROZWAŻNE ZAKUPY -

ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU WIĄŻE SIĘ Z PONIESIENIEM KOSZTU OBSŁUGI ZWROTU.

KUPUJĄCY ZOSTANIE OBCIĄŻONY KWOTĄ 10% WARTOŚCI ZWRACANEGO TOWARU

§6. REKLAMACJE PRODUKTU

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Aby zgłosić wadę fabryczną lub uszkodzenie wynikłe w trakcie produkcji należy wypełnić zgłoszenie serwisowe znajdujące się na stronie producenta  https://www.fakro.pl/serwis/zgloszenie/
4. W przypadku uszkodzenia towaru które wynikło podczas dostawy firmą kurierską reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. W tym wypadkuprosimy o dołączenie protokołu szkody (w przypadku dostawy przesyłką kurierską).

WAŻNE !!!

Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić jej stan i kompletność. W przypadku uszkodzeń przesyłki lub braku jakiegoś elementu należy sporządzić protokół w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej.

Brak takiego protokołu skutkuje utratą możliwości złożenia jakiejkolwiek reklamacji. Wszelkie reklamacje dotyczące niekompletności i uszkodzeń zostaną odrzucone.

LINK do protokołu szkody DPD https://www.pasaz24cdn.pl/web16/files/DPD-protokol.pdf

5. Zgłoszenie serwisowe mogą Państwo złożyć bezpośrednio na stronie producenta  https://www.fakro.pl/serwis/zgloszenie/


6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres
 16-050 Michałowo ul. Gródecka 10

formularz reklamacji można pobrać tutaj https://www.pasaz24cdn.pl/web16/files/formularz%20zwrotu%20i%20reklamacji.pdf

§7. SPOSOBY PŁATNOŚCI

PRZEDPŁATA – przelew bankowy na rachunek sprzedawcy ( realizacja zamówienia nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu środków na konto)

w tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia !

DANE DO PRZELEWU:
Santander Bank
53 1910 1048 2123 9687 2599 0001

PŁATNOŚCI INTERNETOWE

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 8. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych w serwisie www.goldmardachy.pasaz24.pl

1. Podane przez Kupującego przy rejestracji w formularzu dane osobowe Kupującego są zbierane i przetwarzane przez Właściciela dla celów wykonywania niniejszej umowy na korzystanie przez Kupującego z www.goldmardachy.pasaz24.pl, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1, dalej: RODO), a także zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela, w szczególności w zakresie marketingu produktów i usług oferowanych przez Właściciela.

2. Administratorem danych osobowych Kupujących, podanych przez Kupującego przy rejestracji w formularzu rejestracyjnym jest Właściciel. Właściciel jako administrator danych przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności i danych osobowych Kupujących, a w szczególności z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Właściciel sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu. Do przetwarzania danych osobowych po stronie Właściciela dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające aktualne i ważne upoważnienie, zgodne z art. 29 RODO oraz przeszkolone z zakresu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

3. Kupujący, akceptując niniejszy Regulamin, oświadcza, że znany mu jest fakt, iż administratorem danych osobowych Kupującego jest Właściciel goldmardachy.pasaż24, tj. GOLDMAR DCAHY Marcin Gołdas z siedzibą w Michałowie, ul. Gródecka 10, 16-050 oraz, że zapoznał się z informacjami przekazanymi mu przez Właściciela zgodnie z art. 13 - 22 RODO.

4. Dane podane przez Kupującego będą przetwarzane przez Właściciela do czasu przesłania przez Kupującego do Właściciela informacji o zakończeniu korzystania z goldmardachy.pasaż 24 lub zgłoszenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody o ile była ona podstawą przetwarzania danych Użytkownika.

7. W momencie rejestracji na goldmardachy.pasaż24 Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przy rejestracji w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia złożonego przez kupującego.

8. Właściciel stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Kupujących, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Kupujących z Pasażu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Pasażu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Właściciel umożliwia Klientowi określenie warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików „cookies” za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

9. Dane osobowe Kupujących i Sprzedających nie są przekazywane przez Właściciela do państw trzecich. Dane Kupujących i Sprzedających nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dane kupujących są przetwarzane tylko i wyłącznie do celów realizacji zamówień złożonych przez kupujących

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

 3. Regulamin obowiązuje od dnia2015.01.01Witryna stworzona na platformie